Biografie

Ik ben geboren op 4 januari 1986 te Breda. Aanvankelijk heette ik bij mijn geboorte Manolya, maar mijn oma wilde dat ik Birsen heette. Letterlijk vertaald betekent Birsen ‘alleen jij’.

Ik heb mijn basisschooltijd doorlopen op basisschool de Liniedoorn. In groepjes wilde ik altijd mijn zin krijgen maar dit werd op een gegeven moment niet meer geaccepteerd door de andere kinderen. Jarenlang heb ik problemen gehad om vrienden te maken.

Na de basisschool heb ik de HAVO gedaan op het Markenhage College te Breda. Ik heb een hele moeilijke tijd beleefd. Ik werd gepest en buitengesloten door kinderen uit mijn klas. Na de HAVO heb ik de opleiding Management, Economie en Recht gestudeerd op de Avans Hogeschool. Mijn studie op Avans Hogeschool ging niet van een leije dakje. Medestudenten en docenten zaten mij steeds te pushen omdat ik niets zei. Al met al was het een hele moeilijke tijd.

Tien weken voor mijn afstuderen op het HBO, heb ik de diagnose klassiek autisme gekregen. Ik had nog nooit van autisme gehoord maar door het lezen van boeken en lotgenotencontact, leerde ik mijzelf veel beter kennen. In 2008 ben ik begonnen met het schrijven van mijn eerste boek omdat ik door sommige ouders in Turkije niet werd geloofd. In Turkije is zeer weinig bekend over autisme bij jongvolwassenen met een normale tot hoofdbegaafdheid. Het idee bestaat dat alleen kinderen met een zware vorm van autisme autistisch kunnen zijn, terwijl het een breed spectrum is.

In het jaar 2010 is in Nederland, België en Turkije mijn eerste boek ´Ik wil niet meer onzichtbaar zijn´ verschenen. In dit boek beschrijf ik op een openhartige manier mijn leven voordat ik de diagnose autisme kreeg. In april en juni 2013 is mijn tweede boek ´De jungle van autisme´ verschenen in Nederland, België en Turkije. In dit tweede boek beschrijf ik wat ik allemaal doe om vooruit te komen met mijn autisme, oftewel mijn leven na de diagnose autisme. In 2015 is mijn derde boek ‘Mijn wereld van autisme’ verschenen. In dit boekje schrijf ik korte gedichten over mijn leven met autisme. In 2016 verschijnt mijn vierde boek ‘Autisme in andere culturen’. De boeken ‘Ik wil niet meer onzichtbaar zijn’, ‘De jungle van autisme’ en ‘Mijn wereld van autisme’ zijn in het Turks en Nederlands geschreven. Het boek ‘Autisme in andere culturen’ is alleen beschikbaar in het Nederlands. Meer informatie over de boeken kunt u vinden onder het kopje ‘boeken’.

Om mijzelf op het gebied van autisme te specialiseren heb ik de opleiding tot autismespecialist gevolgd in Antwerpen. Ik heb heel erg veel kennis opgedaan op theoretisch en praktisch vlak als het gaat om autisme. Zo heb ik bijvoorbeeld ook met mensen met autisme begeleid. Uiteindelijk ben ik in 2014 afgestudeerd. In 2016 heb ik bovendien een opleiding tot trainer voltooid zodat ik ook trainingen over autisme kan geven. In 2021 heb ik de HBO-opleiding SPH tot Jeugdzorgwerker voltooid. Ik ben momenteel bezig met de autismecoachopleiding en studeer de master orthopedagogiek op de VU.

Naast autisme zijn mijn hobby’s schrijven, koningin Máxima (Ik denk dat veel mensen zich afvragen waarom. Ik vind dat ze mooi kan glimlachen en een kleur heeft gebracht aan het Koningshuis), lezen, tijd doorbrengen met mijn vriendje, muziek luisteren, computeren, Internetten en andere steden bezoeken. In het dagelijkse leven werk ik als ambtenaar bij de gemeente Breda en werk als autismecoach.