Onderzoek autisme en werk

autismfigure

In het afgelopen jaar heb ik uit eigen interesse en initiatief een onderzoek gehouden in het kader van werk en autisme. De combinatie daarvan kwam in de media veelvuldig voor, vooral als het ging om banen die in dat kader in de ICT werden gecreëerd. Ik nam daarna het initiatief om te ‘onderzoeken’ hoeveel mensen met autisme daadwerkelijk werkten of werk zochten in de ICT danwel ander werk dat ze wilden verrichten. Ik heb twee enquêtes opgesteld te weten ‘Mensen met autisme die werken’ en ‘Mensen met autisme op zoek naar een baan’. De rapportages zijn geschikt voor iedereen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp werkgevers, werknemers met autisme, familieleden, belangenorganisaties, overheid etc. Ik kom hier ook graag een toelichting op geven bijvoorbeeld door middel van een presentatie. Rapporten:

Rapport_Werken met autisme (mensen met autisme die werken en hun ervaringen vertellen)

Rapport_Mensen met autisme op zoek naar een baan

De rapporten kunnen kosteloos worden ingezien, gelezen en verspreid worden. Niets van deze rapportages mag zonder toestemming van mij, Birsen Basar, worden gekopieerd , gepubliceerd en/of op enig andere wijze gebruikt worden.