Als autismecoach geef ik coaching aan mensen met autisme of die zich herkennen in de kenmerken ervan. Bij mijn autismecoaching zijn de volgende trajecten mogelijk:

-Traject ‘inzicht in autisme’
-Traject ‘Betere relaties’
-Traject ‘Meer rust en minder stress bij autisme’
-Traject ‘Geluk en welbevinden bij mensen met autisme’.

Op de pagina’s bij coaching kunt u klikken voor meer specificatie over wat de betreffende trajecten allemaal inhouden.